РТ схеми

РТ схема (схема на изпитване за пригодност) е изпитване за пригодност, създадено и функциониращо в един или повече тура за конкретна област за изпитване, измерване, калибриране или контрол. РТ схемата може да обхваща конкретен тип изпитване, калибриране, контрол или редица изпитвания, калибрирания или контрол върху обекти на изпитване за пригодност.

Call us on WhatsApp