Изпитване за пригодност № PTS 23/04

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 23/04 посредством междулабораторно сравнение. Изпитването за пригодност ще включва лабораторната дейност „изпитване“.

Обектът на изпитването ще бъде продукт “Битум” по стандартни методи и характеристики, посочени по-долу.

Продуктът и характеристиките са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план за изпитване за пригодност и в Поканата за участие в секция „Документи за участие“.

Обекти на изпитването за пригодност

Битум

Изпитване

Код на стандарта Наименование на стандарта Характеристика

* БДС EN 1426

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на пенетрацията с игла.

Пенетрация

* БДС EN 1427

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод "пръстен - топче".

Температура на омекване

* БДС EN 15326+A1

Битуми и битумни свързващи материали. Измерване на плътност и специфично тегло. Метод с капилярен пикнометър.

Плътност

* БДС EN 12592

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на разтворимост.

Разтворимост

* БДС EN 12593

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на счупване по Fraass.

Температура на счупване по Fraass

* БДС EN ISO 2592

Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на пламната и запалителната температура. Метод на Cleveland с отворен тигел.

Пламна температура

* Изпитванията ще се проведат по последните валидни версии на посочените стандартни методи!

Call us on WhatsApp