Изпитване за пригодност № PTS 23/04

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 23/04 посредством междулабораторно сравнение. Изпитването за пригодност ще включва лабораторната дейност „изпитване“.

Обектът на изпитването ще бъде продукт “Битум” по стандартни методи и характеристики, посочени по-долу.

Продуктът и характеристиките са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план за изпитване за пригодност и в Поканата за участие в секция „Документи за участие“.

Обекти на изпитването за пригодност

Битум

Изпитване

Брой участия Код Наименование Характеристики

* БДС EN 1426

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на пенетрацията с игла.

Пенетрация

* БДС EN 1427

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод "пръстен - топче".

Температура на омекване

* БДС EN 15326+A1

Битуми и битумни свързващи материали. Измерване на плътност и специфично тегло. Метод с капилярен пикнометър.

Плътност

* БДС EN 12592

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на разтворимост.

Разтворимост

* БДС EN 12593

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на счупване по Fraass.

Температура на счупване по Fraass

* БДС EN ISO 2592

Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на пламната и запалителната температура. Метод на Cleveland с отворен тигел.

Пламна температура

* Изпитванията ще се проведат по последните валидни версии на посочените стандартни методи!

Заявка за участие

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Основна информация

Напред към детайли

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Моля, въведете данни за фактура

Напред към тестовете Назад

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Брой участия на обект

Битум

Назад

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат правилата за поверителност и общите условия на Google

Call us on WhatsApp