Начало / Услуги / PT провайдър

Какво е РТ провайдър?

Организация, която поема отговорност за всички задачи, свързани с разработването и осъществяването на схема за изпитване за пригодност.

PT схеми Годишен РТ план

Тестване на бетон

Дейности и PT схеми

Изпитването за пригодност е оценяване на представянето на участника спрямо предварително установени критерии посредством междулабораторни сравнения.

Междулабораторно сравнение е организация, изпълнение и оценяване на измервания или изпитвания върху едни и същи или подобни обекти от две или повече лаборатории в съответствие с предварително определени условия.

Виж всички PT схеми

Акредитация

РТ провайдър PTS Bulgaria при „ПТС България“ ООД е акредитиран съгласно изискванията на EN ISO/IEC 17043 от словашката акредитационна служба SNAS (Slovak National Accreditation Service).

Към този момент РТ провайдър PTS Bulgaria при „ПТС България“ ООД e най-големият организатор на изпитвания за пригодност посредством междулабораторни сравнения в област строителство на балканския полуостров и е първият провайдър в източна Европа, който е акредитиран и за дейности по вземане на проби с последващо изпитване.

Обхватът на акредитация е гъвкав по отношение на посочените характеристики, които имат информативен характер. Всички характеристики, които са в обхвата на акредитация на подизпълнителите по съответните продукти попадат в обхвата на акредитация и на РТ провайдър PTS Bulgaria при „ПТС България“ ООД.

От тук можете да свалите сертификата за акредитация и прилежащият към него анекс:

Изтеглете

Call us on WhatsApp