Начало / Услуги / PT провайдър / Контролни проби

Контролни проби

Контролните проби са всеки вид добре познати проби, използвани с цел проверка правилното извършване на анализите/изпитванията. Тези контролни проби са напълно известни на клиента по отношение на техния вид, стойности на дадени характеристики и стойности на техните стандартни отклонения и неопределености. Те могат да бъдат използвани и като слепи проби. Сляпа проба – проба, известна на подателя, но предоставена на анализатор по такъв начин, че нейната идентификация като контролна проба е неизвестна.

Контролните проби се използват за целите на лабораторния контрол с цел проверка валидността на представяните резултати по отношение на тяхната надеждност и достоверност.

„ПТС България“ ООД предлага контролни проби, които са останали от определена РТ схема. Всяка контролна проба се придружава от сертификат, в който са посочени стойностите на съответните характеристики, както и техните стандартни отклонения и стандартни неопределености.

Налични контролни проби:

Вид на пробатаОбект на РТ схема №Характеристика с известни стойности на резултата и неговите стандартно отклонение и стандартна неопределеностКод на стандарта
Едър скален / добавъчен материалPTS 22/02Устойчивост на износване - коефициент „micro-Deval“БДС EN 1097-1:2011
Устойчивост на дробимост – коефициент „Los Angeles”БДС EN 1097-2:2020, т.
Специфична плътност на предварително изсушени зърна, ρpБДС EN 1097-6:2022, Приложение А, т. А.4
Стойност на магнезиев сулфатБДС EN 1367-2:2009
Устойчивост на дробимостБДС EN 206:2013+A2:2021/NA:2021, Приложение NA.Q
БитумPTS 21/07ПенетрацияБДС EN 1426:2015
Температура на омекванеБДС EN 1427:2015
ПлътностБДС EN 15326:2007+A1:2009
Пламна температураБДС EN ISO 2592:2017
Процент на промяна в масатаБДС EN 12607-1:2014
Процент на запазена пенетрация при 25 ℃БДС EN 12607-1:2014, БДС EN 1426:2015
Промяна в температурата на омекване по метода “пръстен-топче”БДС EN 12607-1:2014, БДС EN 1427:2015
Строителни почвиPTS 22/08-1Съдържание на водаБДС EN ISO 17892-1:2015
Плътност на частицитеБДС EN ISO 17892-3:2016
Скален/добавъчен материал (дребен или нефракциониран)PTS 22/08-2Съдържание на водаББДС EN 1097-5:2008
Насипна обемна плътностБДС EN 1097–3:2000
Зърнометричен съставБДС EN 933-1:2012
Съдържание на фина фракцияБДС EN 933-1:2012

Формуляр за заявка Попитай за цена

Call us on WhatsApp