Начало / Услуги / PT провайдър / Контролни проби

Контролни проби

Контролните проби са всеки вид добре познати проби, използвани с цел да осигурят правилното извършване на анализите/изпитванията така, че да се получат надеждни и достоверни резултати. Тези контролни проби са напълни известни на клиента по отношение на техния състав, идентификация, източник, вид и метрологични характеристики (известни стойности на определени характеристики, техните стандартни отклонения и неопределености). Те могат да бъдат използвани и като слепи проби.

Контролните проби се използват за целите на лабораторния контрол по отношение на валидността на представяните резултати.

„ПТС България“ ООД предлага контролни проби, които са останали от определена РТ схема.

Към момента са налични следните контролни проби:

ПробаХарактеристика

Поръчай контролна проба