Начало / Услуги / Консултации

Консултации

Нашите ценности и дългогодишният ни опит ни показаха верния път към успеха в работата, която извършваме със старание, стил и професионализъм. Това ни стимулира да „предадем нататък“ и да споделяме добрите практики, да даваме подкрепа и знания с подплатено съдържание. Нашите консултантски услуги са свързани с изготвянето, поддържането и управлението на системи за управление и системи за производствен контрол (продуктова сертификация) по следните стандарти:

Свържете се с нас

Системи за управление

 1. БДС EN ISO 9001:2015 “Системи за управление на качеството. Изисквания“
 2. БДС EN ISO 14001:2015 “Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане”
 3. БДС EN ISO 17100:2015 “Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги“
 4. БДС ISO 28000:2012 “Изисквания за системите за управление на сигурността на веригата за доставки”
 5. БДС ISO 45001:2018 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане“
 6. БДС EN ISO 50001:2018 “Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане (ISO 50001:2018)“
 7. SA 8000:2014 “Социална отговорност“
 8. БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)“
 9. БДС EN ISO/IEC 17043:2010 „Оценяване на съответствието. Общи изисквания за изпитванията за пригодност (ISO/IEC 17043:2010)“
 10. БДС EN ISO/IEC 17020:2012 „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол (ISO/IEC 17020:2012)“
 11. БДС EN ISO/IEC 17065:2012 „Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги (ISO/IEC 17065:2012)“

Производствен контрол (продуктова сертификация)

 1. БДС EN 13242:2002+A1:2007 “Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство“
 2. БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017 „Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство. Национално приложение (NА)“
 3. БДС EN 1856-2:2009 “Комини. Изисквания за метални комини. Част 2: Метални димоотводи и свързващи тръби“
 4. БДС EN 15650:2010 “Вентилация на сгради. Противопожарни клапи“
 5. БДС EN 10162:2003 “Студеновалцувани стоманени профили. Технически условия на доставка. Допустими отклонения от размерите и напречното сечение“
 6. БДС EN 1090-1:2009 “Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от стоманени сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти“
 7. БДС EN 1090-1:2009+A1:2012/NA:2013 „Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти. Национално приложение (NА)“
 8. БДС EN 13043:2005+AC:2005 „Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи“
 9. БДС EN 13043:2005+AC:2005/NA:2017 „Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи. Национално приложение (NA)“
 10. БДС EN 12620:2002+A1:2008 „Добавъчни материали за бетон“
 11. БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2017 „Добавъчни материали за бетон. Национално приложение (NA)“
 12. БДС EN 13450:2003+AC:2005 „Трошен камък за ж.п. линии“
 13. БДС EN 206:2013+A1:2016 „Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие“
 14. БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 „Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (NA)“
 15. БДС EN 13108-1:2016 „Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон“
 16. БДС EN 13108-1:2006/NA:2017 „Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон. Национално приложение (NA)“
 17. БДС EN 13108-5:2016 „Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 5: Сплит мастик асфалт“
 18. БДС EN 13108-5:2006/NA:2017 „Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 5: Сплит мастик асфалт. Национално приложение (NA)“
 19. БДС EN 13808:2013 „Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии“
 20. БДС EN 13808:2013/NA:2017 „Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии. Национално приложение (NA)“
 21. БДС EN 13139:2004 „Добавъчни материали за разтвор”

Свържете се с нас

Call us on WhatsApp