Сертификати

Сертификат за акредитация на PT Provider PTS Bulgaria при „ПТС България“ ООД

  • Сертификат за акредитация

    Сертификат за акредитация на PT Provider PTS Bulgaria при „ПТС България“ ООД

    Виж сертификата

ISO сертификати

Сертификати съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018 за дейностите по организиране и провеждане на обучения и семинари, както и консултации при изграждането на системи за управление.

Call us on WhatsApp