Начало / За нас

За ПТС България

ПТС България“ ООД развива дейности в три основни направления:

 1. Провеждане на изпитвания за пригодност посредством междулабораторни сравнения в област строителство съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043;
 2. Провеждане на курсове, обучения и семинари на органи за оценка на съответствието. Те могат да бъдат индивидуални, онлайн или на място при клента;
 3. Предлагане на консултантски услуги относно изготвянето, поддържането и управлението на системи за управление и системи за производствен контрол (продуктова сертификация);
Снимка на екипа

Нашият екип

Екипът на „ПТС България“ се състои от високо квалифицирани, компетентни специалисти и експерти, които използват индивидуален подход в зависимост от специфичните нужди на клиента, с цел предоставянето на качествени услуги.

Мисия и визия

„Нашата мисия е да вървим заедно напред с нашите клиенти като повишаваме качеството на тяхната дейност, а нашата визия е това да се случва посредством индивидуален подход при предоставянето на обучения и консултантски услуги, както и организирането и провеждането на изпитвания за пригодност посредством междулабораторни сравнения.“

Нашите ценности

 • Индивидуален подход;
 • Сътрудничество;
 • Гъвкавост;
 • Динамика;
 • Прямота;
 • Почтеност;
 • Коректност;
 • Доверие;
 • Постоянно усъвършенстване;
 • Работим като едно цяло;
 • Стремеж към по-високо качество;
test