Начало / Рекламации и възражения

Рекламации и възражения

Оплакванията се подават в писмена форма в срок не по-късно от 14 дни от:

• датата на получаване на обекта на изпитването за пригодност;

• датата на подаване на резултатите от изпитването за пригодност;

• датата на получаване на окончателния доклад.

Оплакването на клиента се подава до Управителя на РТ Провайдър PTS Bulgaria при „ПТС България“ ООД, който е и Ръководител на съответната РТ схема под формата на „Лист за рекламация” PTS-F 5.8-1.

Срокът за решаване на оплакването на клиента от страна на PT Провайдър PTS Bulgaria при „ПТС България“ ООД е 30 работни дни от деня на приемането на оплакването.

Можете да попълните „Лист за рекламация” PTS-F 5.8-1 по-долу.
Call us on WhatsApp