Обучения

„ПТС България“ ООД организира и провежда теоретични и практически обучения на различна тематика на български и английски език. Обученията може да бъдат и индивидуални по заявка от страна на клиента. Лектори на обученията са добре известни имена, които са професионалисти в своята област.

План за обучение 2024 - първо полугодие

Текущи и предстоящи обучения(1)

Минали обучения(27)

Call us on WhatsApp