Индивидуално обучение № PTS-I-21/06

„ΠTC Бългapия“ OOД ще проведе двудневно индивидуално oбyчeниe № PTS-I-21/06 на служители на фирма “СОФАРМА” АД. Oбyчeниeтo щe ce пpoвeдe в лекционна зала 601 на фирма “СОФАРМА” АД на адрес: град София, ул. „Илиенско шосе“ № 16, площадка Б.

Програма на обучението

Програма

Обучението ще премине по предварително изготвена програма04.10.2021 г.

ЧасЛекторТема
09:00инж. Мария Илиева-Йорданова, д-р инж. Димка Иванова, физ. Надя Владимирова и физ. Мария ДодоваОснови на метрологията. Изисквания относно ресурсите с цел осигуряване качество на измерванията. Калибриране на средства за измерване на температура, маса, налягане, проводимост, рН и разход на флуиди.
Call us on WhatsApp