Индивидуално обучение № PTS-I-21/04

„ΠTC Бългapия“ OOД ще проведе еднодневно индивидуално oбyчeниe № PTS-I-21/04 на служители на фирма “БИЛД ЛАБ” ЕООД. Oбyчeниeтo щe ce пpoвeдe в лекционна зала на фирма “БИЛД ЛАБ” ЕООД на адрес: град София, бул. “Георги С. Раковски” 128.

Програма на обучението

Програма

Обучението ще премине по предварително изготвена програма26.06.2021 г.

ЧасЛекторТема
09:00инж. Мария Илиева-ЙордановаВнедряване и поддържане на система за управление съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17065:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги (ISO/IEC 17065:2012).
Call us on WhatsApp