Двудневно обучение-семинар № PTS 20/01

Имаме удоволствието да ви поканим на двудневно обучение-семинар PTS 20/01 с теоретичен и практичен модул.

Програма на обучението

Модул 1

Теоретичен модул – Хотел “Акорд”, град София – 12.11.2020 г. (четвъртък)

ЧасЛекторТема
11:00 - 12:00Миглена Генкова – Началник отдел “Акредитация на лаборатории”BAS QI 22 “Инструкция за управление на извънредни събития или обстоятелства засягащи акредитирани от ИА БСА органи и техните клиенти”
11:00 - 12:00инж. Стефан Янев – Държавен инспектор в отдел “Акредитация на лаборатории”BAS QR 32 “Процедура за акредитация на гъвкав обхват”
11:00 - 12:00доц. д-р инж. Весела Филипова – УАСГ, Факултет по транспортно строителство, Пътища и транспортни съоръженияПромените в новите издания на стандартни методи от сериите БДС EN 12697, части 1, 6, 11, 28, 29 и 34 и БДС EN 1097, части 2 и 8.
11:00 - 12:00инж. Татяна Червенкова – Началник отдел "Строителни продукти" към Дирекция "Технически правила и норми" на МРРБНови моменти в Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България - изисквани документи с оглед осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите. Български национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите. Декларация за експлоатационни показатели и декларация за характеристиките на строителен продукт. Примерни декларации за бетон, добавъчни/скални материали, асфалтови смеси, битумна емулсия и др.
11:00 - 12:00инж. Благовеста Шинева – Управител на “ЦИЕС” ООДИзграждане на ефикасна система за управление на риска в лабораторните дейности.

Модул 2

Практически модул – ПСЛ към “Пътна компания” ЕАД – 13.11.2020 г. (петък)

ЧасЛекторТема
11:00 - 12:00Лабораторни специалисти от Пътна строителна лаборатория към “Пътна компания” ЕАДОбемна плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние (ρssd) на скален/добавъчен материал (дребен или нефракциониран) съгласно т. 9 на БДС EN 1097-6:2013 “Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода”.
11:00 - 12:00Лабораторни специалисти от Пътна строителна лаборатория към “Пътна компания” ЕАДСтойност на метиленово синьо на скален/добавъчен материал (дребен или нефракциониран) съгласно БДС EN 933-9:2009+A1:2013, “Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез метиленово синьо”.
11:00 - 12:00Лабораторни специалисти от Пътна строителна лаборатория към “Пътна компания” ЕАДЗърнометричен състав чрез комбинация от пресяване и утаяване на строителна почва съгласно БДС EN ISO 17892-4:2017 “Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 4: Определяне на зърнометричния състав (ISO 17892-4:2016)”.

Пакети за участие

Пакет 1

Включва Модул 1 и Модул 2

Цена 290,00 лв.

 • Кафе пауза Ден 1
 • Обяд Ден 1
 • Нощувка в единична стая
 • Кафе пауза Ден 2
 • Обяд Ден 2

Пакет 2

Включва Модул 1 и Модул 2

Цена 260,00 лв.

 • Кафе пауза Ден 1
 • Обяд Ден 1
 • Нощувка в двойна стая
 • Кафе пауза Ден 2
 • Обяд Ден 2

Пакет 3

Включва Модул 1

Цена 140,00 лв.

 • Кафе пауза Ден 1
 • Обяд Ден 1

Пакет 4

Включва Модул 2

Цена 90,00 лв.

 • Кафе пауза Ден 2
 • Обяд Ден 2
Call us on WhatsApp