Подизпълнители

Подизпълнителите на РТ провайдър PTS Bulgaria при „ПТС България“ ООД извършват дейности по вземане, хомогенизиране и редуциране на проби и тяхното опаковане, както и дейности по изпитване за установяване на хомогенност и стабилност на пробите.

 • slab-logo

  "Пътна Строителна Лаборатория към "Пътна компания" ЕАД

  "Пътна Строителна Лаборатория към "Пътна компания" ЕАД е приемник на Пътна Изпитвателна Лаборатория към "Пътстрой-92" АД . Първоначалната акредитация на лабораторията е от 2003 г. От февруари 2013г. лабораторията е част от "Пътна компания" ЕАД. Лабораторията е акредитирана от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и притежава Сертификат за Акредитация с рег. № 29 ЛИ."

  Към сайта

 • nnjn

  Строително Изпитвателен Център при ТРА ЕООД

  ТРА International е представлявана в България от ТРА ЕООД чрез три лаборатории за изпитване Строително Изпитвателен Център (СИЦ) гр. София, гр. Бургас и с. Крепост общ. Димитровград. От м. август 2003 година СИЦ към ТРА ЕООД е приемник на Централна Строителна Лаборатория към „ИНЖСТРОЙ” АД София. СИЦ към ТРА ЕООД е лаборатория за изпитване акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 - Сертификат за акредитация рег. № 147 ЛИ.

  Към сайта

 • nnjn

  Направление Изпитване към Сървис Лаб ЕООД

  Направление Изпитване към “Сървис Лаб” ЕООД е орган за оценка на съответствието извършващ лабораторни дейности вземане на проби/извадки и изпитване в област строителство. Първоначалната акредитация на лабораторията е от 2022 г. Лабораторията притежава Сертификат за акредитация рег. № 296 ЛИ, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.

  Към сайта

 • nnjn

  Лабораторен комплекс при “ЕН ДЖИ ЕН” ООД

  Представлява орган за оценка на съответствието, които извършва лабораторни дейности по вземане на проби и изпитване в област строителство. Πъpвoнaчaлнaтa aĸpeдитaция нa лaбopaтopиятa e oт 2020 г. Лaбopaтopиятa пpитeжaвa Cepтифиĸaт зa aĸpeдитaция peг. № 7 ЛИ, издaдeн oт Изпълнитeлнa aгeнция Бългapcĸa cлyжбa зa aĸpeдитaция.

  Към сайта

 • kalabsi

  Главна дирекция “Национален център по метрология”

  при Българският институт по метрология (БИМ) представлява Република България и участва в работни групи и проекти на следните международни метрологични организации: CIPM, EURАMET, EURACHEM, COOMET. НЦМ извършва дейностите за изпълнение на изискванията на CIPM-MRA (Mutual Recognition Arrangement), в това число дейности за признаване на възможностите за калибриране и измерване (СМС) и тяхното публикуване в базата данни (KCDB) на BIPM. Главна дирекция “Национален център по метрология” при Българският институт по метрология (БИМ) е акредитирана от ИА БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и има издаден сертификат за акредитация c peг. №9 ЛК. at the Bulgarian Institute of Metrology (BIM) represents the Republic of Bulgaria and participates in working groups and projects of the following international metrology organizations: CIPM, EURAMET, EURACHEM, COOMET. National Center of Metrology carries out the activities to fulfill the requirements of CIPM-MRA (Mutual Recognition Arrangement), including activities for recognition of calibration and measurement capabilities (CMS) and their publication in the database (KCDB) of BIPM. It is accredited by Executive Agency “Bulgarian Accreditation Service” according to the requirements of ISO/IEC 17025. The accreditation certificate is Reg. №9 ЛК.

  Към сайта

 • kalabsi

  Лаборатория “КАЛАБСИ”

  една от първите частни лаборатории за калибриране в България. Лабораторията разполага с високоточни еталони и средства за измерване, производство на водещи фирми в бранша. Лаборатория Калабси при "Калабси" ООД е акредитирана от ИА БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и има издаден сертификат за акредитация c peг. №10 ЛК.

  Към сайта

 • kalabsi

  Лаборатория за изпитване и калибриране Метрология при "Метрология холдинг" ООД

  Основната дейност на лаборатория за изпитване и калибриране Метрология при "Метрология холдинг" ООД е калибриране и проверка на средства за измерване. Лабораторията развива своята дейност вече повече от 20 години, не само в България, но и в чужбина. Лабораторията разполага с два офиса, един в София, България и един в Братислава, Словакия. Лаборатория Метрология е акредитирана от ИА БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и има издаден сертификат за акредитация c peг. №7 ЛИК.

  Към сайта

Call us on WhatsApp