Подизпълнители

Подизпълнителите на РТ провайдър PTS Bulgaria при „ПТС България“ ООД извършват дейности по вземане, хомогенизиране и редуциране на проби и тяхното опаковане, както и дейности по изпитване за установяване на хомогенност и стабилност на пробите.

 • slab-logo

  "Пътна Строителна Лаборатория към "Пътна компания" ЕАД

  "Пътна Строителна Лаборатория към "Пътна компания" ЕАД е приемник на Пътна Изпитвателна Лаборатория към "Пътстрой-92" АД . Първоначалната акредитация на лабораторията е от 2003 г. От февруари 2013г. лабораторията е част от "Пътна компания" ЕАД. Лабораторията е акредитирана от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и притежава Сертификат за Акредитация с рег. № 29 ЛИ."

  Към сайта

 • лого на Строително Изпитвателен Център при ТРА ЕООД

  Строително Изпитвателен Център при ТРА ЕООД

  ТРА International е представлявана в България от ТРА ЕООД чрез три лаборатории за изпитване Строително Изпитвателен Център (СИЦ) гр. София, гр. Бургас и с. Крепост общ. Димитровград. От м. август 2003 година СИЦ към ТРА ЕООД е приемник на Централна Строителна Лаборатория към „ИНЖСТРОЙ” АД София. СИЦ към ТРА ЕООД е лаборатория за изпитване акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 - Сертификат за акредитация рег. № 147 ЛИ.

  Към сайта

 • logo

  Направление Изпитване към Сървис Лаб ЕООД

  Направление Изпитване към “Сървис Лаб” ЕООД е орган за оценка на съответствието извършващ лабораторни дейности вземане на проби/извадки и изпитване в област строителство. Първоначалната акредитация на лабораторията е от 2022 г. Лабораторията притежава Сертификат за акредитация рег. № 296 ЛИ, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.

  Към сайта

Call us on WhatsApp