Изпитване за пригодност № PTS 24/01-Т-1

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 24/01-T-1 посредством междулабораторно сравнение. Изпитването за пригодност ще включва лабораторната дейност „изпитване“.

Обектът на изпитването ще бъде продукт “Скален/добавъчен материал ” по стандартни методи и характеристики, посочени по-долу. Продуктът и характеристиките са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план за изпитване за пригодност и в Поканата за участие в секция „Документи за участие“.

Обекти на изпитването за пригодност

Скален/добавъчен материал

Изпитване

Код на стандарта Характеристика

*БДС EN 1097-6, т. 8 (пикнометричен метод)

Специфична плътност на зърната, ρа (три определения)

*БДС EN 1097-6, т. 8 (пикнометричен метод)

Абсорбция на вода, WA24 (три определения)

*БДС EN 1097-3

(Плътност в свободно насипно състояние, ρb (три определения)

*БДС EN 1367-2

Стойност на магнезиев сулфат (две определения)

* Изпитванията ще се проведат по последните валидни версии на посочените стандартни методи!

Бележка: Продуктът и характеристиките са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Call us on WhatsApp