Изпитване за пригодност № PTS 23/03-1

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 23/03-1 посредством междулабораторно сравнение, което ще включва лабораторната дейност „изпитване“.

Обектът на изпитване ще бъде продукт “Положен и уплътнен асфалтов пласт (асфалтова настилка) - еднопластова ядка” по стандартен метод и характеристика, посочени по-долу.

Продуктът и характеристиката са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план на изпитването за пригодност и в Поканата за участие в секция „Документи за участие“.

Обекти на изпитването за пригодност

Положен и уплътнен асфалтов пласт (асфалтова настилка) – еднопластова ядка

Изпитване

Код на стандарта Наименование на стандарта Характеристика

БДС EN 12697-36, т. 6.1 (деструктивно измерване)

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 36: Определяне на дебелината на асфалтова настилка

Дебелина на асфалтов пласт (асфалтова настилка)

* Изпитванията ще се проведат по последните валидни версии на посочените стандартни методи!

Call us on WhatsApp