Изпитване за пригодност № PTS 23/08

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 23/08 посредством междулабораторно сравнение. Изпитването за пригодност ще включва лабораторната дейност „изпитване“.

Обектът на изпитването ще бъде продукт “Бетонна смес” по стандартни методи и характеристики, посочени по-долу.

Продуктът и характеристиките са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план за изпитване за пригодност и в Поканата за участие в секция „Документи за участие“.

Обекти на изпитването за пригодност

**Бетонна смес

Изпитване

Код на стандарта Наименование на стандарта Характеристика

*БДС EN 12350-2

Изпитване на бетонна смес. Част 2: Изпитване на слягане

Слягане (три определения)

*БДС EN 12350-6

Изпитване на бетонна смес. Част 6: Плътност

Плътност (три определения)

* Изпитванията ще се проведат по последните валидни версии на посочените стандартни методи!

** На участниците ще бъде изпратена дребнозърнеста суха бетонна смес с Dmax = 8 mm, която ще бъде забъркана от тях в лабораторни условия, съгласно PTS-F 4.4-5 “Инструкция за провеждане на изпитване за пригодност”.

Важно: Участниците трябва да имат условия и възможности за разбъркване на сухата бетонна смес в лабораторни условия!

Call us on WhatsApp