Изпитване за пригодност № PTS 22/02

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 22/02 посредством междулабораторно сравнение.

Обектът на изпитването ще бъде продукт “Едър скален/добавъчен материал” по стандартни методи и характеристики, посочени по-долу.

Продуктът и характеристиките са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план за изпитване за пригодност и в Поканата за участие в секция "Документи за участие".

Обекти на изпитването за пригодност

Едър скален/добавъчен материал

Изпитване

Код на стандарта Наименование на стандарта Характеристика

*БДС EN 1097-1

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне устойчивостта на износване (micro-Deval)

Устойчивост на износване - коефициент „micro-Deval“

*БДС EN 1097-2, т. 5

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост)

Устойчивост на дробимост - коефициент „Los Angeles“

*БДС EN 1097-6, Приложение А, т. А.4

Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода

Специфична плътност на предварително изсушени зърна, ρ

*БДС EN 1367-2

Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и устойчивост на изветряне на скални материали. Част 2: Изпитване с магнезиев сулфат

Стойност на магнезиев сулфат

*БДС EN 206+A2/NA, Приложение NA.Q (само за България)

Определяне на дробимост на едър добавъчен материал при статично натоварване

Устойчивост на дробимост

* Изпитванията ще се проведат по последните валидни версии на посочените стандартни методи!

Call us on WhatsApp