Изпитване за пригодност № PTS 22/02

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 22/02 посредством междулабораторно сравнение.

Обектът на изпитването ще бъде продукт “Едър скален/добавъчен материал” по стандартни методи и характеристики, посочени по-долу.

Продуктът и характеристиките са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план за изпитване за пригодност и в Поканата за участие в секция "Документи за участие".

Обекти на изпитването за пригодност

Едър скален/добавъчен материал

Изпитване

Брой участия Код Наименование Характеристики

*БДС EN 1097-1

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне устойчивостта на износване (micro-Deval)

Устойчивост на износване - коефициент „micro-Deval“

*БДС EN 1097-2, т. 5

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост)

Устойчивост на дробимост - коефициент „Los Angeles“

*БДС EN 1097-6, Приложение А, т. А.4

Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода

Специфична плътност на предварително изсушени зърна, ρ

*БДС EN 1367-2

Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и устойчивост на изветряне на скални материали. Част 2: Изпитване с магнезиев сулфат

Стойност на магнезиев сулфат

*БДС EN 206+A2/NA, Приложение NA.Q (само за България)

Определяне на дробимост на едър добавъчен материал при статично натоварване

Устойчивост на дробимост

* Изпитванията ще се проведат по последните валидни версии на посочените стандартни методи!

Заявка за участие

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Основна информация

Напред към детайли

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Моля, въведете данни за фактура

Напред към тестовете Назад

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Брой участия на обект

Едър скален/добавъчен материал

Назад

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат правилата за поверителност и общите условия на Google