Междулабораторно сравнение № PTS 23/2-А

PT Provider PTS Bulgaria при „ΠTC Бългapия“ OOД Bи ĸaни дa взeмeтe yчacтиe в междулабораторно сравнение № PTS 23/02-А, което ще се проведе в област изпитване.

Настоящото междулабораторно сравнение е извън обхвата на акредитация на PT провайдър PTS Bulgaria при „ПТС България“ ООД. То се провежда по смисъл на т. 7.7.2 b) на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043:2010.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план за междулабораторно сравнение и в Поканата за участие в секция „Документи за участие“.

Обекти на междулабораторното сравнение

Автомобил Шкода Октавия с регистрационен № СВ****РС

Изпитване

Код на стандарта Наименование на стандарта Характеристика

НАРЕДБА № Н-32 Приложение 5, част. ІІ, раздел І, т. ІІ.

Спирачна уредба. Определяне на спирачната ефективност.

Спирачна ефективност на работната спирачна уредба

НАРЕДБА № Н-32 Приложение 5, част. ІІ, раздел І, т. ІІ.

Спирачна уредба. Определяне на спирачната ефективност.

Спирачна ефективност на спирачката за паркиране

Call us on WhatsApp