Изпитване за пригодност № PTS 23/03-2

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 23/03-2 посредством междулабораторно сравнение, което ще включва лабораторната дейност „изпитване“.

Обектът на изпитване ще бъде продукт “Асфалтова смес - асфалтово пробно тяло” по стандартен метод и характеристика, посочени по-долу.

Продуктът и характеристиката са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план на изпитването за пригодност и в Поканата за участие в секция „Документи за участие“](#docs).

Обекти на изпитването за пригодност

Асфалтова смес - асфалтово пробно тяло

Изпитване

Код на стандарта Наименование на стандарта Характеристика

БДС EN 12697-29, т. 5.2

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 29: Определяне на размерите на асфалтово пробно тяло

Височина

* Изпитванията ще се проведат по последните валидни версии на посочените стандартни методи!

Call us on WhatsApp