Изпитване за пригодност № PTS 23/01

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 23/01 посредством междулабораторно сравнение.

Обектът на изпитването ще бъде продукт “Втвърден бетон” по стандартни методи и характеристики, посочени по-долу.

Продуктът и характеристиките са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план за изпитване за пригодност и в Поканата за участие в секция „Документи за участие“.

Обекти на изпитването за пригодност

Втвърден бетон

Изпитване

Код на стандарта Наименование на стандарта Характеристика

*БДС EN 12390-3

Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела

Слягане (три определения)

*БДС EN 12390-7

Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон

Плътност (три определения)

* Изпитванията ще се проведат по последните валидни версии на посочените стандартни методи!

Call us on WhatsApp