Изпитване за при годност № PTS 24/03-Т-1

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 24/03-T-1 посредством междулабораторно сравнение. Изпитването за пригодност ще включва лабораторната дейност „изпитване“.

Обектът на изпитването ще бъде продукт “Строителна почва ” по стандартни методи и характеристики, посочени по-долу. Продуктът и характеристиките са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план за изпитване за пригодност и в Поканата за участие в секция „Документи за участие“.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план за изпитване за пригодност и в Поканата за участие в секция „Документи за участие“.

Обекти на изпитването за пригодност

Строителна почва

Изпитване

Брой участия Код на стандарта Наименование на стандарта Характеристика

*БДС EN 13286-2, т. 7.4 (падаща тежест В, форма на Проктор А)

Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Методи за изпитване за определяне на стандартна плътност при оптимално водно съдържание в лабораторни условия. Уплътняване по Proctor

Максимална обемна плътност на скелета (две определяния)

*БДС EN 13286-2, т. 7.4 (падаща тежест В, форма на Проктор А)

Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Методи за изпитване за определяне на стандартна плътност при оптимално водно съдържание в лабораторни условия. Уплътняване по Proctor

Оптимално водно съдържание (две определяния)

*БДС EN ISO 17892-3, т. 5.1 (Метод с флуиден пикнометър)

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 3: Определяне плътността на частиците (ISO 17892-3:2015, коригирана версия 2015-12-15)

Плътност на частиците (три определяния)

* Изпитванията ще се проведат по последните валидни версии на посочените стандартни методи!

Бележка: Продуктът и характеристиките са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Заявка за участие

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Основна информация

Напред към детайли

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Моля, въведете данни за фактура

Напред към тестовете Назад

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Брой участия на обект

Строителна почва

Назад

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат правилата за поверителност и общите условия на Google

Call us on WhatsApp