Изпитване за при годност № PTS 24/03-Т-1

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 24/03-T-1 посредством междулабораторно сравнение. Изпитването за пригодност ще включва лабораторната дейност „изпитване“.

Обектът на изпитването ще бъде продукт “Строителна почва ” по стандартни методи и характеристики, посочени по-долу. Продуктът и характеристиките са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план за изпитване за пригодност и в Поканата за участие в секция „Документи за участие“.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план за изпитване за пригодност и в Поканата за участие в секция „Документи за участие“.

Обекти на изпитването за пригодност

Строителна почва

Изпитване

Код на стандарта Характеристика

*БДС EN 13286-2, т. 7.4 (падаща тежест В, форма на Проктор А)

Максимална обемна плътност на скелета (две определяния)

*БДС EN 13286-2, т. 7.4 (падаща тежест В, форма на Проктор А)

Оптимално водно съдържание (две определяния)

*БДС EN ISO 17892-3, т. 5.1 (Метод с флуиден пикнометър)

Плътност на частиците (три определяния)

* Изпитванията ще се проведат по последните валидни версии на посочените стандартни методи!

Бележка: Продуктът и характеристиките са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Call us on WhatsApp