Изпитване за пригодност № PTS 22/08-2

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 22/08-2 посредством междулабораторно сравнение.

Обектът на изпитването ще бъде продукт “Скален/добавъчен материал (дребен или нефракциониран)” по стандартни методи и характеристики, посочени по-долу.

Продуктът и характеристиките са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план за изпитване за пригодност и в Поканата за участие в секция „Документи за участие“.

Обекти на изпитването за пригодност

Скален/добавъчен материал (дребен или нефракциониран)

Изпитване

Код на стандарта Наименование на стандарта Характеристика

*БДС EN 1097-5

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 5: Определяне съдържанието на вода чрез изсушаване в сушилен шкаф с вентилатор

Съдържание на вода

*БДС EN 1097-3

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 3: Определяне на плътност в свободно насипно състояние и на празнини

Насипна обемна плътност

*БДС EN 933-8+А1

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 8: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез пясъчен еквивалент

Пясъчен еквивалент

*БДС EN 933-9

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез метиленово синьо

Стойност на метиленово синьо

*БДС EN 933-1

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне на зърнометричен състав. Метод чрез пресяване

Зърнометричен състав

*БДС EN 933-1

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне

Съдържание на фина фракция

* Изпитванията ще се проведат по последните валидни версии на посочените стандартни методи!

Call us on WhatsApp