Изпитване за пригодност № PTS 22/08-2

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 22/08-2 посредством междулабораторно сравнение.

Обектът на изпитването ще бъде продукт “Скален/добавъчен материал (дребен или нефракциониран)” по стандартни методи и характеристики, посочени по-долу.

Продуктът и характеристиките са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план за изпитване за пригодност и в Поканата за участие в секция „Документи за участие“.

Обекти на изпитването за пригодност

Скален/добавъчен материал (дребен или нефракциониран)

Изпитване

Брой участия Код Наименование Характеристики

*БДС EN 1097-5

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 5: Определяне съдържанието на вода чрез изсушаване в сушилен шкаф с вентилатор

Съдържание на вода

*БДС EN 1097-3

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 3: Определяне на плътност в свободно насипно състояние и на празнини

Насипна обемна плътност

*БДС EN 933-8+А1

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 8: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез пясъчен еквивалент

Пясъчен еквивалент

*БДС EN 933-9

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез метиленово синьо

Стойност на метиленово синьо

*БДС EN 933-1

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне на зърнометричен състав. Метод чрез пресяване

Зърнометричен състав

*БДС EN 933-1

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне

Съдържание на фина фракция

* Изпитванията ще се проведат по последните валидни версии на посочените стандартни методи!

Заявка за участие

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Основна информация

Напред към детайли

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Моля, въведете данни за фактура

Напред към тестовете Назад

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Брой участия на обект

Скален/добавъчен материал (дребен или нефракциониран)

Назад

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат правилата за поверителност и общите условия на Google