Междулабораторно сравнение № PTS 24/04-NA-1

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в междулабораторно сравнение № PTS 24/04-NA-1. То ще включва лабораторната дейност „изпитване“.

Обектът на сравнението ще бъде продукт “Азотна киселина (техническа)” по стандартен метод и характеристика, посочени в таблицата.

Продуктът и характеристиката са извън обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД. Междулабораторното сравнение различно от изпитванията за пригодност се провежда по смисъла на т. 7.7.2 b) на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Повече подробности можете да намерите в Плана за междулабораторно сравнение изпитване за пригодност и в Поканата за участие в секция „Документи за участие“.

Обекти на междулабораторното сравнение

Азотна киселина (техническа)

Изпитване

Код на стандарта Наименование на стандарта Характеристика

БДС 1357:1989, т. 3.2

Киселина азотна разредена техническа

Съдържание на азотна киселина (три определяния)

Call us on WhatsApp