Изпитване за пригодност № PTS 20/10

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 20/10 посредством междулабораторно сравнение, включващо изпитване и вземане на проби с последващо изпитване.

Обект на изпитването ще бъде продукт “Битум” по стандартни методи и характеристики, описани по-долу.

Обект на вземането на проби ще бъде продукт “Скален/добавъчен материал (дребен или нефракциониран)” съгласно БДС EN 932-1:2000, т. 8.8 с последващо изпитване за определяне на характеристиката “плътност в насипно състояние” съгласно БДС EN 1097-3:2000.

Налични тестове

Битум

Код на стандарта Характеристика

БДС EN 1426:2015

Липсва акредитация

Пенетрация (na)

БДС EN 1427:2015

Липсва акредитация

Температурата на омекване (na)

Call us on WhatsApp