Изпитване за пригодност № PTS 22/08-1

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 22/08-1 посредством междулабораторно сравнение.

Обектът на изпитването ще бъде продукт “Строителни почви” по стандартни методи и характеристики, посочени по-долу.

Продуктът и характеристиките са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план за изпитване за пригодност и в Поканата за участие в секция „Документи за участие.

Обекти на изпитването за пригодност

Строителни почви

Изпитване

Брой участия Код Наименование Характеристики

*БДС EN ISO 17892-1

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 1: Определяне съдържанието на вода (ISO 17892-1:2014)

Съдържание на вода

*БДС EN ISO 17892-3, т. 5.1 (Метод с флуиден пикнометър)

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 3: Определяне плътността на частиците (ISO 17892-3:2015, коригирана версия 2015-12-15)

Плътност на частиците

*БДС EN ISO 17892-12, т. 5.4 (Метод на Казагранде)

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и източване (ISO 17892-12:2018)

Граница на протичане

*БДС EN ISO 17892-12, т. 5.3 (Метод с падащ конус)

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и източване (ISO 17892-12:2018)

Граница на протичане

*БДС EN ISO 17892-12, т. 5.5

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и източване (ISO 17892-12:2018)

Граница на източване

*AASHTO T 89 / *МРРБ „Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018, поправка ДВ 90/2018, Приложение №15 към чл. 160, т. 3

Standard Method of Test for Determining the Liquid Limit of Soils / Метод за определяне на границата на протичане на почви

Граница на протичане

*AASHTO T 90 / *МРРБ „Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018, поправка ДВ 90/2018, Приложение №16 към чл. 160, т. 3

Standard Method of Test for Determining the Plastic Limit and Plasticity Index of Soils / Метод за определяне на границата на източване и на показателя за пластичност на почви

Граница на източване

* Изпитванията ще се проведат по последните валидни версии на посочените стандартни методи!

Заявка за участие

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Основна информация

Напред към детайли

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Моля, въведете данни за фактура

Напред към тестовете Назад

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Брой участия на обект

Строителни почви

Назад

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат правилата за поверителност и общите условия на Google