Изпитване за пригодност № PTS 22/08-1

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 22/08-1 посредством междулабораторно сравнение.

Обектът на изпитването ще бъде продукт “Строителни почви” по стандартни методи и характеристики, посочени по-долу.

Продуктът и характеристиките са в обхвата на акредитация на РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план за изпитване за пригодност и в Поканата за участие в секция „Документи за участие.

Обекти на изпитването за пригодност

Строителни почви

Изпитване

Код на стандарта Характеристика

*БДС EN ISO 17892-1

Съдържание на вода

*БДС EN ISO 17892-3, т. 5.1 (Метод с флуиден пикнометър)

Плътност на частиците

*БДС EN ISO 17892-12, т. 5.4 (Метод на Казагранде)

Граница на протичане

*БДС EN ISO 17892-12, т. 5.3 (Метод с падащ конус)

Граница на протичане

*БДС EN ISO 17892-12, т. 5.5

Граница на източване

*AASHTO T 89 / *МРРБ „Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018, поправка ДВ 90/2018, Приложение №15 към чл. 160, т. 3

Граница на протичане

*AASHTO T 90 / *МРРБ „Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018, поправка ДВ 90/2018, Приложение №16 към чл. 160, т. 3

Граница на източване

* Изпитванията ще се проведат по последните валидни версии на посочените стандартни методи!

Call us on WhatsApp