Междулабораторно сравнение № PTS 21/09-C-M

Настоящата РТ схема е извън обхват на акредитация

PT Provider PTS Bulgaria при „ΠTC Бългapия“ OOД Bи ĸaни дa взeмeтe yчacтиe в междулабораторно сравнение № PTS 21/09-C-M, което ще се проведе в област изпитване.

Обекти на междулабораторното сравнение

Автомобил Фолксваген Транспортер с регистрационен № Н****ВВ

Изпитване

Код на стандарта Наименование на стандарта Характеристика

Регламент (ЕС) №1230/2012

Регламент (ЕС) №1230/2012 от 12 декември 2012 година - за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за одобрение на типа по отношение на масите и размерите на моторните превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Липсва акредитация

Натоварване на предна ос

БДС 16225:1985

Средства автотранспортни. Методи за измерване на масата

Липсва акредитация

Натоварване на предна ос

Регламент (ЕС) №1230/2012

Регламент (ЕС) №1230/2012 от 12 декември 2012 година - за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за одобрение на типа по отношение на масите и размерите на моторните превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Липсва акредитация

Натоварване на задна ос

БДС 16225:1985

Средства автотранспортни. Методи за измерване на масата

Липсва акредитация

Натоварване на задна ос

Регламент (ЕС) №1230/2012

Регламент (ЕС) №1230/2012 от 12 декември 2012 година - за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за одобрение на типа по отношение на масите и размерите на моторните превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Липсва акредитация

Маса на превозното средство

БДС 16225:1985

Средства автотранспортни. Методи за измерване на масата

Липсва акредитация

Маса на превозното средство

Call us on WhatsApp