Ново издание на ръководството на Eurachem “Избор, използване и тълкуване на схемите за изпитване на пригодност от лабораториите“

На 02.03.2021 г. Eurachem публикува на официалната си страните третото издание на ръководството “Избор, използване и тълкуване на схемите за изпитване на пригодност от лабораториите“. Това ръководство представя последните виждания относно избора и използването на РТ схемите, както и тълкуването на резултатите и техните оценки. Въпреки, че е насочено главно към служители в аналитични лаборатории, то е полезно и за клиенти на лаборатории, водещи и технически оценители и експерти, и други външни потребители на резултатите от РТ схемите.

Основните теми, засегнати в ръководството са:

  • Целите и ползите от участието в РТ схеми;
  • Избирането на най-подходящата РТ схема;
  • Разбиране на основната статистика и оценяването, извършвано от РТ провайдърите;
  • Използване и интерпретиране/тълкуване на резултатите с цел подобряване на общото представяне на лабораторията;

Това трето издание, подобрено през 2021 г., е хармонизирано със стандартите и ръководствата, които са ревизирани и създадени след издаването на второто издание през 2011 година. В частност, ръководството е хармонизирано с ISO 13528:2015 и с настоящото ръководство за разработване на стратегия за участие в РТ схеми и избора на най-подходящи такива.

Изданието е преработено от работна група, състояща се от членове на EA, Eurolab и Eurachem, като участие са взели и представители на EQALM, а именно Европейската организация за програми за осигуряване на външен контрол на качеството в медицински лаборатории.

Към момента третото издание на ръководството е само на английски език и е налично за свободно теглене на официалната страница на Eurachem тук. (https://www.eurachem.org/index.php/publications/guides/usingpt)

Call us on WhatsApp