Ново издание на стандарт БДС EN 933-2

На 21.12.2020 г., Българският институт за стандартизация публикува новото издание на стандарт БДС EN 933-2 „Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 2: Определяне на зърнометричен състав. Лабораторни сита, номинален размер на отвори“. БДС EN 933-2:2020 отмени и замени БДС EN 933-2:2000.

В този европейски стандарт са определени номинални размери на отворите и формата на метална телена тъкан и перфорирана метална плоча за лабораторни сита, използвани за методите за изпитване на скални материали. Тя се прилага за скални материали с естествен или изкуствен произход, включително леки скални материали.

Основната техническа промяна в БДС EN 933-2:2020 в сравнение с предишното издание е добавянето в т. 5 на таблица 1 „Приложими сита за изпитване – Номинални размери на отворите“. Повече информация и възможност за закупуване на стандарта ще намерите в страницата на БИЦ тук. (https://bds-bg.org/bg/project/show/bds:proj:107122)

Call us on WhatsApp