Нова ревизия на Процедура за акредитация BAS QR 2 на ИА БСА

На 01.01.2021 г., Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ публикува нова ревизия 1 на BAS QR 2 „Процедура за акредитация“, версия 8. Промените в новата ревизия са свързани с подобряване на процеса по акредитация и въвеждане на гъвкав обхват на акредитация, като са въведени някои изменения и допълнения.

Повече информация и възможност за свободно теглене на BAS QR 2 в официалната страница на ИА БСА . (http://www.nab-bas.bg/bg/documentslib)

Call us on WhatsApp