Акредитация по EN ISO/IEC 17043 и отново пионери по отношение на вземането на проби с последващо изпитване

На 08.07.2021 г. РТ провайдър PTS Bulgaria при „ПТС България“ ООД получи своя сертификат за акредитация съгласно изискванията на EN ISO/IEC 17043 от словашката акредитационна служба SNAS (Slovak National Accreditation Service).

Към този момент РТ провайдър PTS Bulgaria при „ПТС България“ ООД e най-големият организатор на изпитвания за пригодност посредством междулабораторни сравнения в област строителство на балканския полуостров и е първият провайдър в източна Европа, който е акредитиран и за дейности по вземане на проби с последващо изпитване.

Сертификат

Обхватът на акредитация е гъвкав по отношение на посочените характеристики, които имат информативен характер. Всички характеристики, които са в обхвата на акредитация на подизпълнителите по съответните продукти попадат в обхвата на акредитация и на РТ провайдър PTS Bulgaria при „ПТС България“ ООД.

Специални благодарности на партньорите инж. Стоян Стоянов и инж. Атанас Атанасов, и на останалата част от екипа на РТ провайдър PTS Bulgaria д-р инж. Иванка Добрева, инж. Мартин Недков и подизпълнителите Пътна строителна лаборатория към „Пътна компания“ ЕАД и Строително изпитвателен център към „ТРА“ ЕООД за тяхната подкрепа, отдаденост и сърцата работа!

Сертификатът за акредитация е № Т-008 от 08.07.2021 г. и е валиден до 08.07.2026 г.

Можете да свалите сертификата за акредитация и прилежащият към него Анекс към решение № 752/9193/2021/1 от 08.07.2021 г.

Изтеглете

Инж. Валентин Беловски – Управител на РТ провайдър PTS Bulgaria при „ПТС България“ ООД

Call us on WhatsApp